προβλήματα συμπεριφοράς

Διόρθωση προβλημάτων συμπεριφοράς

Με την παραπάνω φράση, αναφέρουμε γενικότερα την πιθανή δυναμική με στόχο την αλλαγή των σχέσεων ή και των ρόλων σε μια ομάδα θηλαστικών. Το θηλαστικό εκείνο που εκδηλώνει προβλήματα συμπεριφοράς, είναι χρήσιμο να διορθωθεί, να αλλάξει ή και να μετασχηματίσει την συμπεριφορά του με κεντρικό άξονα την αρμονική συμβίωση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Συνήθως, δυστυχώς, […]