εκπαίδευση σκύλου

Εκπαίδευση συμπεριφοράς ανθρώπων

Πολλά χρόνια πριν, το επάγγελμα του ασφαλιστή θεωρούνταν κάτι το σπουδαίο, το υπεύθυνο, το σημαντικό. Λίγο μετά οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούσαν ανθρώπους απαίδευτους να τις επανδρώσουν τάζοντας χρήματα , πλούτη και δόξα. Ήταν τότε που ο επαγγελματίας δεν ήταν και πολύ περήφανος που ήταν ασφαλιστής, αφού κάθε γειτονιά και κάθε παρέα είχε τον ασφαλιστή της […]