Εκπαίδευση Σωματοφυλακής

Tο συγκεκριμένο σχολείο γίνεται μόνο στις εγκαταστάσεις της σχολής μας, μετά από αξιολόγηση των αναγκών του πελάτη και της ικανότητας του σκύλου του να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις ανάγκες της εκπαίδευσης. Η ηλικία του σκύλου θα πρέπει να είναι μεταξύ 13-18 μηνών, να είναι απόλυτα υπάκουος στις εντολές της βασικής υπακοής, να είναι ανεκτικός με τους ανθρώπους, απαλαγμένος από φοβίες και να μην έχει ασκηθεί βία επάνω του. Τέλος να ανήκει στις φυλές που είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σχολείο χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια μετά το τέλος της εκπαίδευσης.
Όλες οι παραπάνω παράμετροι έχουν τεθεί, διότι ουσιώδης αρχή της σχολής μας είναι η εντιμότητα και η διαφάνεια. Στον βωμό του χρήματος δεν επιθυμούμε να εκπαιδεύσουμε ακατάλληλους σκύλους, ούτε να ταλαιπωρήσουμε ζώα με προβλήματα συμπεριφοράς, ούτε να χτίσουμε σκύλους που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνοι τόσο για την δημόσια ασφάλεια ή ακόμα και για την ίδια την οικογένειά τους.