εγκαταστάσεις της σχολής

Χειμερινή συνάντηση

Στις 09/11/2013 πραγματοποιήθηκε το πρώτο χειμερινό ομαδικό μάθημα σε βασική υπακοή στις εγκαταστάσεις της σχολής . Επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση στις εγκαταστάσεις μας θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2013.